Ενημερωτικό σεμινάριο
Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. - Δήλωση φόρου εισοδήματος
Οικονομικού έτους 2016

Ενημερωθείτε για το νέο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των Ε.Ε. μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και
τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλουν οι μηχανικοί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

Κατεβάσετε από ΕΔΩ τις σημειώσεις του ετήσιου σεμιναρίου που διεξήχθη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 31.03.2016 με θέμα
«Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2016».
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος - Λογιστής.